ARMALLATS

 626792973 CONSULTA AMB EL TÈCNIC                                  RECUPERA LA TEVA INVERSIÓ 

 Acertec,  treballem amb armallats de gran qualitat. La tecnología utilitzada com a maquina de última generació i la nostra experiència fa que aconseguim sempre grans resultats, com així la satisfacció i la confiança dels nostres clients. 

Un servei de qualitat , que l'acreditan com a firme candidat per portar a terme qualsevol obra. AENOR, dona fe a la seguretat i qualitat dels nostres productes amb la normativa vigent. 

Disposem dels següents productes: Mallas electrosoldades,corrugats amb barres de fins a 12 m i de tot tipus de diàmatre, estreps,graelles,peus cimentació,Riostra cimentació,lloses cimentació,muros de contenció,pilars,forjats reticulars,jàsseres planes i de canto,nervis,mallats,lloses de formigó armat,lloses d'escales,cèrcols i dintells. 

OFERIM MIDES STANDARD, AIXÍ COM ADAPTACIÓ DE MIDES PER A QUALSEVOL TIPUS D' ESTRUCTURA

MALLAS ELECTROSOLDADES

 Veure Més

Producte format per barres i filferros, que s'empranen en cimentacions, paviments,solars,muros,forjats,cobertes,

terrasses,canals,etc.

 

Obrir taula mides 

CORRUGATS

Veure Més

Subministrem i transportem la teva comanda en 24h

A més els nostres professionals són capaços d'adptar les mides standards a qualsevol tipus d'estructura. 

 

Obrir taula mides

ESTREPS

Veure Més

Segurs i totalment resistents, capaços de suportar gran tones d'armadura 

GRAELLES

 Veure Més 

Subministrem Graelles, perfectament adaptades i molt resistents

© ACERTEC 2009 || 626792973 || MOSSEN JAUME 23, (08695) BAGÀ BARCELONA. || by {ti}